lastpall
Minska förlusten på pallemballaget med hjälp av Pallsidan. Allt fler företag använder våra tjänster för att minimera kostnader och utgifter och öka sin konkurrenskraft. Alltifrån konsultuppdrag till klassiska bytes, inköp och försäljning, erbjuder vi ett brett utbud av produkter och utvecklar en individuell, optimerat koncept för dig. Om du också vill säkra viktiga ekonomiska fördelar, vänligen tveka inte att kontakta oss. Ni kommer att med hjälp av oss att minska era förluster ekonomiskt på pallemballage, vi gör en 100% rättvis bedömning av ert pallemballage vid återköp
Sälja lastpallar

Köpa & sälja, klicka på PallCentralen, se våra priser direkt !

Sälja lastpallar

Ska ni sälja, klicka här på bilden för att komma till handelsplatsen och för priser på återköp, skapa ett login snabbt och lätt !

Köpare, logga in och se våra produkter samt beställa pallemballage på vår handelsplats samt se våra priser direkt!

Historia om Eurpallen.

Läs mer om Eur-pallen och dess historia, klicka på Wikipedia

Se vår presentation i Powerpoint, få information om hur vår unika logistik i pallsystemet samt vad som ligger till grund för X-POOL.

Avlasta med 3:e part logistik

Vi samarbetar med ett 3:e part logistikföretag och tar hjälp av deras fysiska hantering av
emballage. Däribland ett av Sveriges största företag som använder våra tjänster.

Allt pallemballage tas om hand hos dem på deras lager, vilket ger
möjlighet till en god överblick och besparing
av deras resurser.
Miljöpolicy

Pallsidan ska driva utvecklingen så målet på negativ miljöpåverkan kontinuerligt minskas, vilket vi bland annat gör genom att samordna transporter, för att få en totallösning som är den bästa möjliga ur miljösynpunkt.
Prispallen System 3 prisnivåer.

BRONS, då lastpallar, pallkragar är osorterat.
SILVER, på konsultuppdrag tar vi hand om pallemballaget på ert lager.
GULD, ni sorterar och klassar emballaget själva hos er samt står för lagerhållningen tills det att köpare matchats. Vid egen sortering får ni mera betalt och bättre ekonomiskt resultat.


Logistik & administration.

Lastpallar, pallkragar mm. Hämtas. Ni får ett hämt-kvitto, klassning av emballaget sker på någon av systemets Pallcentraler. Företag med f-skatt får betalt inom 30 dagar efter produkterna klassats.

Pallsidan sänder ett faktura-underlag som sedan används vid fakturering till oss, vilket betalas ut från PallCentralen 30 dagar, bekräftas via mail. Ingen mail-adress, snigel-post tillämpasRobotlösning för pallhantering.

Nu finns den att köpa eller hyra.
Den plockar detaljer från fast position och visar pallen för operatör. Operatören väljer med
tryckknappar (1-8) var roboten skall placera pallen.
De 8 stationerna placeras runt roboten och bottenpall styrs in mot vinklar monterade på golvet. Roboten har ett gripdon att hantera Europall samt engångpall
med samma mått. Ett staket med 8 övervakade dörrar.

I huvudet på arkitekten som skapat ”pallsidan”

"Arkitekten" hade som utgångspunkt att utveckla och effektivisera Logistiken (lastbärarens väg från tillverkaren/grossisten till slutkund och transporten tillbaka till användaren) genom att bygga ut samarbetet mellan berörda företag här i landet som är beroende av pallemballage i sin verksamhet.

Det har även tagits hänsyn till att göra den transparent för att se priser i alla led samt följa flödet och att se orderhistoriken. I förlängningen försvåras även oegentligheter i handeln med dessa. 
Depåer över hela landet snart ett faktum.

PallCentralen är på väg till att bli 100% rikctäckande. Vi siktar på 35 "points" över hela landet, från Ystad till Haparanda.
Utbyggnad av detta affärssystem kommer att styra det geografiskt flödet av last-bärare.
Detta kommer att i förlängningen ske med bl.a hjälp av mordern teknik. Detta möjliggör bättre kontroll av flöden och statistik, även en mera kontrollerad pasch kommer att ta form.
Pallsidan är ett transparant bokningssystem.

Med transparanta affärshändelser och med väl synliga priser samt med ett inbyggt matchnings-teknik som tar hänsyn till avståndet mellan köpare och säljare för att förkorta transporterna och därmed minskar utsläppen är vi unika i branschen. 

Det som är vår styrka är att ju fler som är med i systemet desto bättre fungerar det, det är den omvända verkligheten och ett faktum i pallsidan.se

För att styra upp obalansen i vårt matchnings-system lägger vi ut poster av pallemb. på blocket.se